คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 214/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยพิมพ์บัตร์-เชิญแจกจ่ายแก่ประชาชนมีข้อความชักชวนประชาชนให้ไปดูการแสดงการดัดผมด้วยเครื่องวิทยาศาสตร์ แต่ในบัตร์หาได้พิมพ์ชื่อผู้พิมพ์โฆษณาโรงพิมพ์หลักแหล่งแลปีลงไว้ไม่ ต้องมีผิดตาม ม.14-15 แห่งพ.ร.บ.การพิมพ์แลหาเรียกว่าเป็นบัตร์ซึ่งต้องด้วยข้อยกเว้นตาม ม.5 ไม่
คำว่า บัตร์ ซึ่งต้องด้วยข้อยกเว้นตามม.5 นั้นหมายถึงบัตร์ซึ่งใช้กันตามปกติ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2476 มาตรา 4-5-14-35

ผู้พิพากษา

นล
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android