คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 778/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่จะได้กรรมสิทธิโดยครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นนั้นอาศัยเกณฑ์ที่ผู้เข้าอยู่ครอบครองมิได้อาศัยเกณฑ์ที่เจ้าของเดิมละทิ้ง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
มนธา
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android