คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 195/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยเคยต้องโทษแลพ้นโทษไปแล้วไปกระทำผิดขึ้นอีกนับแต่วันที่พ้นโทษมายังไม่เกิน 5 ปี แม้ความผิดครั้งหลังนี้ทำในขณะที่ถูกจำกัดให้อยู่ในเขตต์ที่อันมีกำหนดก็เพิ่มโทษได้
โทษฐานให้อยู่ในเขตต์ที่อันมีกำหนดนั้นไม่ใช่โทษตามมาตรา 72
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 12-72
  • พระราชบัญญัติดัดสันดานคนจรจัดและคนที่เคยต้องโทษหลายครั้ง ร.ศ.127 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

คูปลาตร์
นล
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android