คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 768/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
นำตั๋วพิมพ์รูปพรรณกระบือของผู้อื่นไปทำการโอนต่อเจ้าพนักงานโดยกล่าวว่าตนเป็นเจ้าของตามตั๋วนั้นเจ้าพนักงานหลงเชื่อทำการโอนให้แล้วผู้นั้นเซ็นชื่อปลอมในช่องผู้โอน เป็นผิดตามมาตรา 225-(1)กับ ม.226 การกระทำอันเดียวเป็นการเลมิดกฎหมายหลายบท ศาลลงโทษจำเลยฉะเพาะบทหนักบทเดียว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android