คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 444/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตัดลวดหนามที่เขาขึงไว้ในที่ดินของผู้อื่นโดยเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนมีผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ วิธีพิจารณาอาญา สำคัญผิดในข้อเท็จจริงไม่เป็นข้อแก้ตัวในทางกฎหมายอาญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 324
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 324

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android