คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 180/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เพียงแต่ยื่นคำร้องคัดค้านว่าที่ดินไม่ใช่ของเขาไว้ครั้งหนึ่งเท่านั้นหาเป็นการครอบครองที่ดินตามกฎหมายเพราะความยึดถืออันแท้จริงยังอยู่ที่ผู้อื่น
ไม่เสนอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android