คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 442/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้จำนองส่งดอกเบี้ยไปแล้วเท่าใดให้ถือว่าเป็นการชำระดอกเบี้ยตามสัญญาเมื่อจะไถ่การจำนองจะเอามาคิดหักให้แก่ผู้รับจำนองเพียงต้นชนดอกอีกไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android