คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 178/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สารวัตกำนันเข้าทำการจับกุมบุคคลซึ่งกำลังทำผิดผู้นั้นต่อสู้ทำร้ายสารวัตกำนันต้องมีผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
สารวัตกำนันตามกฎหมายเป็นเจ้าพนักงานและมีหน้าที่เป็นทั้งผู้ช่วยเหลือกำนันและเป็นผู้รับใช้สรอยกำนันด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 120
  • พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 33-44

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
คูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android