คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 177/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เข้าแผ้วถางปลูกสร้างโรงเรือนลงบนที่ดินของผู้อื่นและปกครองมากว่า 9 ปีแล้วเช่นนี้ เจ้าของที่ดินจะฟ้องขอให้ขับไล่มิได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1382
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1382

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android