คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 176/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้มีสิทธิได้รับมฤดกเข้ามาปกครองทรัพย์มฤดกเมื่อเกินปีโด้ยมีผู้รับมฤดกอื่นปกครองอยู่แล้ว ย่อมไม่มีสิทธิในทรัพย์มฤดกนั้น หมายเหตุ ตามฎีกาที่ 377/2471
ผู้รับโอนไม่มีอำนาจดีกว่าผู้โอน
เอาทรัพย์ของผู้อื่นไปทำสัญญาขายฝาก ผู้รับซื้อฝากหาได้กรรมสิทธิไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491-1368
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382-1754
  • กฎหมายลักษณมรฎก มาตรา 1382-1754
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1382-1754
  • ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 1382-1754

ผู้พิพากษา

อิศร
นล
คูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android