คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 742/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มีน้ำสุราเถื่อนไว้โดยไม่ทราบว่าเป็นน้ำสุราเถื่อนไม่มีความผิด วิธีพิจารณาอาชญา หน้าที่นำสืบ ฟ้องว่าจำเลยมีน้ำสุราเถื่อนเป็นน่าที่โจทก์ต้องนำสืบว่าจำเลยมีไว้โดยทราบว่าเป็นน้ำสุราเถื่อนจึงจะลงโทษจำเลยได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 6
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 6
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 6
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นในแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2460 มาตรา 1
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 6

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android