คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 431/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แก้วันที่ในใบเสร็จเก็บเงินศึกษาพลี มีผิดฐานปลอมหนังสือ วิธีพิจารณาอาญา การนับกำหนดโทษซึ่งเปนคดีหนึ่งต่างหากจากคดีก่อน พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ศาลเดิมตัดสินว่าจำเลยมีผิดฐานยักยอกจำคุก 1 เดือน ศาลอุทธรณ์แก้ว่ามีผิดฐานปลอมหนังสือจำคุก 1 ปี 6 เดือน ฎีกาได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android