คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 175/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
แม้จะบกพร่องในหน้าที่ราชการร้ายแรงเพียงไรก็ยังไม่พอสันนิษฐานว่าใช้หนังสือนั้นโดยรู้ว่าเป็นหนังสือปลอม
ไม่เสนอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227

ผู้พิพากษา

นิติศาสตร์
อมาตย
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android