คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 740/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เพียงแต่ช่วยเหลือเขาหยิบกะป๋องฝิ่นเถื่อนเพื่อมิให้เขาต้องถูกจับกุมยังไม่เป็นผิดฐานสมรู้ในการกระทำผิดฐานมีฝิ่นเถื่อน ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหากฎหมาย ตามข้อเท็จจริงที่ศาลล่างชี้ขาดมาจำเลยจะมีผิดฐานสมรู้ตาม ม.65 ข้อ 2 หรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 65
  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 53

ผู้พิพากษา

พรหม
กฤต
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android