คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 427/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลเดิมฟังว่าบาดแผลสาหัสจำคุก 2 ปี ศาลอุทธรณ์แก้ว่าไม่สาหัสจำคุก 1 ปี เป็นแก้ไขเล็กน้อย ผู้ถูกทำร้ายถึงทุพลภาพมีอาการทนทุกข์เวทนากล้าไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้เกินกว่า 20 วันหรือไม่นั้นเป็นข้อเท็จจริงฎีกาไม่ได้ เทียบฎีกาที่221/68
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 256
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

มนู
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android