คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 426/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เลี้ยงกระบือไว้กลางนา กระบือไปขวิดกระบือของผู้อื่น วิธีพิจารณาแพ่ง หน้าที่นำสืบตกอยู่เจ้าของกระบือที่ขวิดเขาว่าได้ใช้ความระมัดระวัง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 433
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 433

ผู้พิพากษา

มนู
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android