คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 701/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำสั่ง คำพิพากษาคดีเด็ดขาด แปลกฎหมายคำพิพากษาที่ให้รอการลงอาชญาจำเลยตาม ม.41 เป็นคำพิพากษาเด็ดขาด+ใช่เป็นแต่เพียงคำสั่งไม่ฉะนั้นถ้าภายหลังปรากฎว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาแล้วจะร้องขอให้ศาลกลังเอาตัวจำเลยมาลงอาชญาตามที่รอไว้ไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 41-42
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 41-42

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android