คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 690/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พะยานในเรื่องต้องหาว่าทำส่าหมักสุราเมื่อจำเลยขอสืบพะยานโดยขอให้เจ้าพนักงานพิศูจน์เข้าหมักตามท้องตลาดว่ามีแรงกอฮอล์หรือไม่นั้น ศาลสั่งงดสืบพะยานเช่นนี้ได้ไม่ผิดวิธีพิจารณา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 7
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 มาตรา 7
  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 38

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android