คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 413/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน สินเดิม สัญญาแบ่งทรัพย์ในระวางผัวเมียย่อมสมบูรณ์แต่วันหย่าขาดจากกัน วิธีพิจารณาแพ่ง การปกครองโดยไม่จงใจจะยึดถือเอาเป็นกรรมสิทธิไม่เรียกว่าปกครองโดยปรปักษ์จะยึดสินเดิมของผัวที่หย่าร้างกันแล้วมาใช้หนี้ของเมียที่เกิดขึ้นภายหลังหย่ากันไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android