คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 688/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ประกาศยุยงให้ผู้อื่นกระทำผิด ถ้ามีผู้กระทำตามประกาศนั้น+ประกาศมีผิดฐานเป็นตัวการด้วย พยาบาทมาดหมายกรณีเกิดต่อเนื่องจากการวิวาทนั้นจะฟังว่าเป็นการพยาบาทยังไม่ได้ +รรมนูญศาล วิธีพิจารณาความอาชญา ตัดสิน คณะผู้พิพากษาเมื่อจะต้องพิพากษาคดีโดยคณะอื่นนอกจากคณะที่ฟัง+แถลงการณ์ ศาลออกหมาย+ให้แถลงการณ์ใหม่แล้วแต่ไม่มีฝ่ายใดมาแถลงการณ์ดังนี้ คณะใหม่ย่อมพิพากษาดังนี้ คณะใหม่ย่อมพิพากษาคดีได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อมาตย
พลางกูร
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android