คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 406/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เอาเงินของเขาไปแล้วมอบที่นาให้ทำกินต่างดอกเบี้ยมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องในที่ดินอีกเลยเกิน 10 ปี ขาดกรรมสิทธิ วิธีพิจารณาแพ่ง เทียบฎีกาที่ 18/2469
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android