คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 680/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อศาลล่างให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ไม่ฎีกา คดีก็เป็นอันยุตติถ้าหากจำเลยฎีกาศาลฎีกาก็ไม่วินิจฉัยคดีให้ คดีมีทุนทรัพย์ไม่ถึง 2000 บาท เมื่อศาลเดิมศาลอุทธรณ์ตัดสินยกฟ้องจะฎีกาดุลยพินิจในเรื่องค่าธรรมเนียมไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653-698
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 653-698
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 653-698

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android