คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 399/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พวกปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์ตาย วิธีพิจารณาอาญา ลงโทษไม่เกินคำขอฟ้องว่าปล้นได้ความว่ารับของโจรลงโทษได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ตอน 3
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 301 ตอน 3

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android