คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 678/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญากู้ที่ผู้กู้กดลายพิมพ์นิ้วมือโดยมีพะยานรับรอง 2 คน แต่อีกคนหนึ่งลงชื่อภายหลังทั้งมิได้รู้จากผู้พิมพ์นิ้วมือว่าจะเป็นลายนิ้วมือเขาหรือไม่นั้น นับว่าไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 9 การกู้เงินซึ่งกฎหมายต้องการหลักฐานเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการนั้นก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9 - 653 -

ผู้พิพากษา

พลางกูร
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android