คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 677/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อย่างไรไม่เป็นการสืบหัก+เอกสารที่เกี่ยวกับที่ดินแต่ไม่ได้แสดงถึงภูมิพื้นที่ดินนั้นกรณีย่อมนำพะยานสืบว่าสิ่งพิพาทมีอยู่อย่างไรได้ไม่เป็นการสืบหักล้าง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
มนธา
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android