คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 395/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
3 คนขึ้นไปมีอาวุธขู่จะเอาเงิน เขาไม่ให้มีผิดฐานพยายามปล้นลักษณพะยานคำรับของจำเลยอย่างเดียวก็พอลงโทษฐานบุกรุกได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android