คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 662/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 28 พ.ย. 2551 15:37:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เมื่อผู้รับเงินมัดจำไม่ชำระ+ผู้ให้เงินมัดจำเรียกคืนได้ วิธีพิจารณาแพ่ง พะยาน +ความในเอกสารซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เขียนโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทราบข้อความนั้น+ที่ไม่ทราบสืบหักล้างข้อความนั้นได้ ไม่ปิดปาก ฎีกาอุทธรณ์ +สันนิษฐานของศาลจาก+คำพะยานนั้นไม่เรียกว่า+ข้อเท็จจริงนอกสำนวน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 377
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 378

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android