คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 656/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คานเรือเป็นสิ่งปลูกสร้างอันจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายข้างบน ฎีกาอุทธรณ์ ปัญหากฎหมาย เมื่อไม่มีการโต้เถียงกันในข้อเท็จจริง ปัญหาว่าคานเรือจะเป็นสิ่งปลูกสร้างอันจะต้องเสียภาษีตาม พรบ.โรงเรือนและที่ดินหรือไม่เป็นปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 6-8

ผู้พิพากษา

พรหม
อิศร
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android