คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 368/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พูดหลอกให้เขาส่งเงินให้แก่ตนว่าจะเอาไปขอจับจองที่ดินให้แล้วเอาเปนประโยชน์ตนเสีย มีผิดฐานฉ้อโกง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 304

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
ศรี

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android