คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 633/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การนำสืบ +นี้การจำนองเมื่อลูกหนี้ต่อสู้ว่าได้ชำระหนี้แลได้รับหนังสือสัญญาจำนองกับโฉนดคืนมาแล้วถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนลูกหนี้ก็นำสืบตามข้อต่อสู้นั้นได้ อ้างฎีกาที่ 829/2474 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างแลสั่งให้ศาลเดิมสืบพะยานต่อไปแล้วพิพากษาใหม่นั้นไม่ใช่คำสั่งระวางพิจารณา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 747-326
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 747-326

ผู้พิพากษา

นล
พรหม
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android