คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 366/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักษณพะยานฟ้องว่ายักยอกทรัพย์ของหุ้นส่วนต้องนำสืบให้ได้ความว่าเป็นหุ้นส่วนกันจริง จะอ้างแต่เอกสารเป็นพะยานไม่พอ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 ม.5 การเป็นหุ้นส่วนกันหรือไม่เป็นข้อเท็จจริงฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 314
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 ลักษณ
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 5

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android