คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 631/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีเสร็จเด็ดขาด ฟ้องซ้ำ โจทก์ฟ้องและยื่นฟ้องเพิ่มเติมอันเป็นข้อหาคนละประเด็นกับฟ้อง แต่ศาลไม่รับฟ้องเพิ่มเติมเมื่อศาลตัดสินคดีเดิมไปแล้ว โจทก์นำฟ้องเพิ่มเติมนั้นมาฟ้องเป็นคดีขึ้นใหม่ได้ ไม่เรียกว่าฟ้องซ้ำหรือคดีเสร็จเด็ดขาด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 116
  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแพ่ง ร.ศ. 127 มาตรา 3
  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแพ่ง ร.ศ. 127 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
พลางกูร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android