คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 625/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำหนังสือสัญญากู้ให้เขาไว้เมื่อต่อสู้ว่าไม่ได้รับเงินกู้ไปเลย ย่อมนำสืบได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650-653
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 650-653

ผู้พิพากษา

พรหม
กฤต
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android