คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 363/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การที่โจทก์ขอเลื่อนคดีโดยลืมขอหมายเรียกพะยานนั้น อยู่ในดุลยพินิจของศาลที่จะให้เลื่อนหรือไม่ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 ม.5 การที่ศาลล่างใช้ดุลยพินิจต้องกันมาว่าไม่มีเหตุสมควรจะให้เลื่อนคดีต่อไปนั้น เปนข้อเท็จจริง ฎีกาไม่ได้ดุลยพินิจเปนปัญหาข้อเท็จจริง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 5

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android