คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 359/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินอาศัยปรปักษ์ ผู้อาศัยที่ดินของเขาอยู่ ถึงแม้จะนานเท่าใดจะอ้างอำนาจปกครองปรปักษ์ขึ้นตัดสิทธิเขาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

พรหม
เทพ
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android