คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 619/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องผิดฐาน+รรยายฟ้อง ตัดสินไม่เกินคำขอฟ้องขอให้ลงโทษตามมาตรา +55 พิจารณาได้ความว่ามีผิดตามมาตรา 120 ตอน 2 +งมีโทษหนักว่า ม.255 ศาลก็ลงโทษจำเลยตามมาตรา 120 ตอน 1 ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 255-120
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 255-120

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android