คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 611/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินตื้นเขินขึ้นเป็นเกาะในหนองนั้นแม้ภายหลังที่ริมฝั่งตื้นขึ้นเชื่อมติดกับที่ดินของผู้ที่อยู่ริมหนอง ก็คงนับว่าเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 334
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1308-1309

ผู้พิพากษา

อิศร
กฤต
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android