คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2472

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บิดามารดาเด็กทำสัญญาจะขายที่ดินซึ่งมีชื่อเด็กเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยในนามของตนเองแต่ในหนังสือขอแยกโฉนดที่ยื่นต่อหอทะเบียนได้แถลงไว้ว่าขออนุญาตขายแทนบุตร์ แลบุตร์ได้ลงชื่อในคำขอนั้นบุตร์ต้องรับผิดในสัญญาจะขายนั้นด้วยค่าธรรมเนียม เมื่อไรศาลจะบังคับให้คู่ความเสียค่าธรรมเนียมนั้นแล้วแต่เหตุผลในคดี
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

มนู
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android