คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 593/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การบังคับให้จำเลยจำคุกแทนการใช้ทรัพย์ในคดีที่กระทำผิดหลายกะทงนั้นคงให้จำคุกแทนได้ไม่เกิน 1 ปี คำพิพากษาที่เด็ดขาดถึงที่สุดแล้วตามหลักกฎหมายต้องบังคับคดีไปตามคำพิพากษานั้น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 18-19-20-7
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 18-19-20-7

ผู้พิพากษา

กฤต
พรหม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android