คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 589/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำนาจพระเจ้าแผ่นดินเหนือกฎหมาย พินัยกรรม์ซึ่งไม่ระบุชื่อผู้รับและจำนวนทรัพย์ไว้นั้นนับว่ามีความบกพร่อมในกฎหมายพินัยกรรม์ซึ่งมีความบกพร่องในกฎหมายนั้น พระเจ้าแผ่นดินในครั้งทรงสมบูรณาญาสิทธิราชทรงมีอำนาจรับรองให้สมบูรณ์ได้ แต่ย่อมสมบูรณ์เพียงเท่าเงื่อนไขที่ทรงรับรองสั่งไว้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้พิพากษา

พรหม
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
ฮอลลันด์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android