คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 150/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 11 พ.ย. 2551 12:44:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ปลูกกล้วยและล้อมรั้วกั้นทางซึ่งสาธารณชนใช้สรอยไปมาย่อมมีผิดฐานบุกรุกทางทหลง
ทางสาธารณะซึ่งในฤดูน้ำ ๆ ท่วมใช้เดินไม่ได้ชั่วคราวหาหำให้ทา-งหลวงเปลี่ยนสภาพไปไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 6
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
คูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android