คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 149/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พฤตติการณ์ที่เป็นฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา
พฤตติการณ์ที่เป็นตัวการด้วยกันไม่ใช่สมรู้อ้าง
ไม่เสนอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 250
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 250

ผู้พิพากษา

เทฟโนต์
อมาตย์
นิติศาสตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android