คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 581/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คดีที่ศาลล่างพิพากษาต้องกันให้ส่งตัวจำเลยไปไว้ยังโรงเรียนดัดสันดานตามกฎหมายลักษณอาชญา ม.57 ข้อ 3 นั้น จำเลยไม่มีสิทธิที่จะฎีกาขอไม่ให้ส่งตัวไปยังโรงเรียนดัดสันดานได้ อ้างฎีกาที่ 637/2459
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 57
  • อาชญา มาตรา 57
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 57

ผู้พิพากษา

อมาตย
พรหม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android