คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 136/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยเป็นผู้คุมนักโทษได้รับมอบหมายใบสำคัญจากพัสดีเรือนจำซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาให้ไปเก็บเงินค่าซ่อมสิ่งของซึ่งมีผู้ว่าจ้างเรื่อนจำทำแล้วยักยอกเอาเงินเป็นประโยชน์ส่วนตัวเสีย ดังนี้เป็นความผิดตาม ม.319 ข้อ 3 หาเป็นผิดตามม.131 ไม่ แลคดีเช่นนี้ไม่ใช่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 80
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 131
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 314
  • กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 419

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
คูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android