คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 128/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำบรรยายฟ้อง ตัดสินพฤตติการณ์ซึ่งถือได้ว่าใบชัณสูตร์บาดแผลเป็นส่วน 1 ของฟ้อง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 254-256
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158-192
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158-192

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android