คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 576/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
+ทางอาชญาตัดสินทางแพ่งโดยโจทก์ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 336-78(
  • อาชญา มาตรา 336-78(
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 336-78(
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 336-78(

ผู้พิพากษา

อิศร
กฤต
อมาตย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android