คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 573/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ความเท็จไปร้องเรียนเพื่อ+เหลือให้เขาพ้นจากอาชญาที่ควรรับตามกฎหมายผิดตามมาตรา 254 +ความเท็จไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่า เขาเป็นคนร้าย+เขาต้องถูกกักขังดังนี้ มี+ตามมาตรา 118 แต่ไม่มี+ตามมาตรา 270
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

อมาตย
กฤต
อิศร

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android