คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 119/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เล่นพะนันหวย ก.ข. เอาทรัพย์กัน โดยมีการรับใช้แลกินเมื่อหวยถูกและผิดแม้หวยจะยังไม่ทันออกก็ถือว่าได้มีการเล่นพะนันกันแล้ว ต้องมีผิดตามม.9 แห่งพระราชบัญญัติการพะนัน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60
  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 9

ผู้พิพากษา

นล
อิศร
คูปลาตร์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android