คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 109/2479

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ต่างเมาสุรามีอาวุธสมัคร์ใจกันวิวาททำร้ายกัน เมื่อฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย จำเลยต้องมีผิดตาม ม.251
ศาลชั้นต้นให้จำคุก 15 ปีตามม.249 ศาลอุทธรณืแก้ให้จำคุก 5 ปี ตามม.251 ดังนี้ เป็นแก้มาก
ไม่เสนอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249-251-43
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 219

ผู้พิพากษา

อมาตย
นิติศาสตร์
เทฟโนต์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android