คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 534/2477

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การกู้ยืมแลค้ำประกันต้องการหลักฐานเพื่อการฟ้องร้องเท่านั้น หาได้กำหนดแบบให้จำต้องทำอย่างใดไม่ ถึงหากสัญญขาดหลักฐานอันบริบูรณ์ตามกฎหมายก็ไม่เป็นโมฆะสัญญาที่ขาดหลักฐานนั้น ถ้าได้ทำยอมกันต่อศาลแล้วบังคับได้ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาความแพ่ง ร.ศ.127 ม.3 เมื่อสามีซึ่งแต่เดิมไม่ได้เป็นคู่ความด้วยมาร้องขัดทรัพย์ปฏิเสธสัญญาที่ภรรยาทำ+ความต่อศาลแล้วก็มีอำนาจ+ต่อสู้ถึงความไม่สมบูรณ์ +หนี้เดิมที่ทำยอมนั้นได้ด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาแพ่ง ร.ศ. 127 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

พรหม
นล
กฤต

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android